Λυμπέρης Εμμανουήλ “Αρτοποιείο Αιγαίο”
Ν. Βλιάμου 17,
Τ.Κ.: 83200
Καρλόβασι Σάμου
Τηλ.:2273 032075